Therapievormen

Therapievormen

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is voor uiteenlopende psychische klachten bewezen effectief gebleken. De behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van concrete klachten in het heden. In de behandeling wordt gewerkt aan het herkennen en veranderen van gedachten en gedrag en (daardoor) het verminderen van negatieve gevoelens. Tijdens de behandeling kunnen ook ervaringen uit het verleden ter sprake komen, bijvoorbeeld wanneer er sprake blijkt te zijn van langer durende disfunctionele patronen.

Wanneer u al langer in uw leven tegen problemen aanloopt in uzelf en/of in relatie met anderen en u heeft het gevoel dat deze problemen bij u zijn gaan horen, komt u wellicht in aanmerking voor een langerdurende inzichtgevende (psycho)therapie. De therapeut gaat in deze therapie samen met u onderzoeken welke (onbewuste) processen ten grondslag liggen aan uw klachten, zodat u uzelf beter leert begrijpen en er beter mee om kan leren gaan. Er kan dan gekozen worden voor een schemagerichte benadering.

Wanneer u een trauma meemaakt kan u daar erg veel last van hebben. Zo kan een trauma er onder andere voor zorgen dat u angstig wordt, u last krijgt van nachtmerries en dat het relaties met anderen nadelig beïnvloedt. Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn: een misdrijf, ongeval of seksueel misbruik. De Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectief bewezen behandeling voor trauma. Met EMDR wordt door middel van snelle oogbewegingen de traumatische ervaring gereactiveerd met als doel afname van de angsten. Ook kan EMDR voor andere klachten effectief zijn, zoals een specifieke fobie, negatief zelfbeeld en chronische pijn. EMDR wordt aangeboden als een onderdeel van een gehele behandeling.

Bij Sie Psychologen wordt ook online behandeling ter ondersteuning van de face to face gesprekken aangeboden. Zo heeft u de mogelijkheid om thuis uw behandeling te volgen of om de behandeling te intensiveren door het toevoegen van een of meerdere ‘modules’ van internetbehandeling. Na het intakegesprek binnen de praktijk, kan deze optie aan u worden voorgelegd. Wij maken gebruik van Therapieland als aanbieder van e-health behandelmodules. De behandelmodules zijn ontwikkeld aan de hand van evidence based richtlijnen. In veel gevallen is het gebaseerd op principes vanuit de Cognitieve Gedragstherapie of Oplossingsgerichte therapie. Er kan worden gekozen uit verschillende modules, gericht op onder andere de volgende klachten/ problematiek: stemmingsproblemen, angstklachten, agressieregulatie, ADHD, alcohol/ drugsgebruik, onbegrepen lichamelijke klachten en burn-out klachten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Sinds maart 2011 is ACT officieel erkend als evidence based behandeling. De praktijk leert dat ACT zeer effectief kan zijn in het leren omgaan met chronische lichamelijke klachten en/of beperkingen. Daarnaast is ACT geïndiceerd bij cliënten met psychische klachten die meerdere behandelingen hebben ondergaan, zonder blijvend resultaat

Schemagerichte therapie is een vorm van psychotherapie die als doel heeft om diepgewortelde gedragspatronen en negatieve overtuigingen (schema’s) te veranderen. In de therapie onderzoekt u de invloed van ervaringen uit uw verleden op de problemen van nu. U leert voelen wat uw behoefte is, en leert deze op een constructieve manier te uiten, zodat u beter voor uzelf kunt zorgen en andere keuzes kunt maken. In schemagerichte therapie wordt gebruik gemaakt van cognitieve technieken, maar ook van verbeeldingsoefeningen.
Schemagerichte therapie is bewezen effectief bij langbestaande (terugkerende) angst- en stemmingsklachten en bij persoonlijkheidsproblematiek.

Mindfulness is een methode die u leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Aandacht schenken van wat zich voordoet van moment tot moment, zonder oordelen. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen of te blijven hangen in het verleden, betekent Mindfulness met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Vanuit acceptatie kunt u dan bewust actie ondernemen. U leert hierbij steeds weer terug te keren naar het hier en nu en om kunt gaan met gedachten en emoties die zich voordoen en lastig zijn. Ook wanneer de omstandigheden in uw leven moeilijk zijn leert u zo goed mogelijk om te gaan met wat zich aandient. Door deze ‘houding’ ontstaat er de mogelijkheid om op een bewustere manier te handelen, je minder te laten leiden door de waan van de dag of de stress van het moment. Wetenschappelijk onderzoek heeft positieve resultaten aangetoond bij mensen met chronische pijn, angst, eetproblemen, slaapproblemen, psychosomatische klachten en depressie.

Oplossingsgerichte therapie is fundamenteel anders dan traditionele therapie. De therapeut richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar “oplossingen”. Dat houdt in deze methode in: datgene wat de cliënt wenst in plaats van het probleem. Door middel van vragen, waaronder ook de ‘wondervraag’, wordt de cliënt op dit andere spoor gezet. Samen met de cliënt wordt gezocht hoe hij zijn eigen capaciteiten kan gebruiken om zijn doel te bereiken. Daardoor passen de “oplossingen” in het referentiekader van de cliënt en hebben ze een blijvend effect.

Meer informatie volgt.

Relatietherapie (EFT) Emotionally Focused Therapy is een effectief bewezen vorm van relatietherapie, die gericht is op herstel of verbetering van de emotionele verbinding tussen partners. De methode helpt om partners inzicht te verschaffen in hun – negatieve- interacties en deze zo te kunnen doorbreken. Het bereiken van meer onderlinge intimiteit en veiligheid, maakt de kans op terugval kleiner. Binnen de praktijk wordt het aangeboden indien sprake is van een vermoeden van psychische problematiek bij minstens 1 van de partners.

Een seksuoloog is een therapeut die zich specifiek heeft geschoold op het gebied van seksualiteit. De seksuoloog maakt een vraag of probleem rond seksualiteit bespreekbaar. Zij of hij helpt u het probleem en /of de vraag helder te krijgen en zoekt met u naar de mogelijkheden die kunnen bijdragen tot een gewenste oplossing.

Wij bieden ook