Behandelingsmogelijkheden

Behandelingsmogelijkheden

Wanneer u door uw huisarts of een andere verwijzer naar ons bent doorverwezen, bekijken wij – samen met u – welke zorg het beste aansluit bij uw problemen en situatie. Onze doelgroep bestaat uit: Adolescenten, Volwassenen & Ouderen. Sie Psychologen werkt volgens de erkende GGZ Zorgstandaarden. De GGZ Zorgstandaarden geven aan waar goede zorg bij een bepaalde aandoening aan moet voldoen. Wanneer uw klachten nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling in de Generalistische basis ggz (gbggz). Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn dan kunt u terecht in de Specialistische GGZ (SGGZ). Voor de volgende klachten of problemen kunt u terecht bij Sie Psychologen:

Momenteel behandelen wij alleen cliënten in de generalistische Basis GGZ (GBGGZ).  Voor onderstaande klachten of problemen kan u niet terecht bij Sie Psychologen:

  • Specialistische GGZ (SGGZ)- Hiervoor verwijzen wij door naar de met ons samenwerkende SGGZ praktijken.
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Ernstige eetproblematiek
  • Uitsluitend diagnostiek
  • Ernstige depressie
  • Suicidaliteit
  • Jeugd tot 18 jaar
  • ADHD (diagnostiek en behandeling)