Behandelingsmogelijkheden

Behandelingsmogelijkheden

Wanneer u door uw huisarts of een andere verwijzer naar ons bent doorverwezen, bekijken wij – samen met u – welke zorg het beste aansluit bij uw problemen en situatie. Onze doelgroep bestaat uit: Adolescenten, Volwassenen & Ouderen. Sie Psychologen werkt volgens de erkende GGZ Zorgstandaarden. De GGZ Zorgstandaarden geven aan waar goede zorg bij een bepaalde aandoening aan moet voldoen. Wanneer uw klachten nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn dan wordt u door ons verwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ).

Sie Psychologen biedt zorg in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GB GGZ). Het uitgangspunt bij de behandeling is altijd generalistisch en kortdurend. Generalistisch betekent dat er met een brede blik wordt gekeken. De behandeling is altijd kortdurend, tot ongeveer 540 minuten directe tijd, hetgeen in het algemeen maximaal 12 sessies inhoudt van 45 minuten direkte tijd en 15 minuten indirekte tijd voor elke sessie. Wanneer de hulpvraag en behandeldoelen duidelijk zijn, gaan we samen de vorm van behandeling bepalen.

Indien gewenst betrekken we uw netwerk in de behandeling, en krijgt u ook E-Health modules mee, afhankelijk van uw problematiek, wensen en mogelijkheden. De behandeling wordt beëindigd zodra u (met hulp van hetgeen u geleerd heeft en/of via E-Health) weer voldoende in uw kracht staat, uw klachten deels zijn afgenomen en u weer zelfstandig verder kunt, eventueel met inzet van uw netwerk. Bij afsluiting van de behandeling wordt standaard een terugvalpreventie plan opgesteld samen met u.

Het is daarom belangrijk om bij aanvang ( intake ) een goede inschatting te maken van uw problematiek en hetgeen u nodig heeft. Het kan zijn dat u na overleg naar elders verwezen wordt voor beter passende zorg. Wij verwijzen u dan door naar andere zorgaanbieders binnen de regio.

Voor de volgende klachten of problemen kunt u terecht bij Sie Psychologen:

De volgende klachten of problemen behandelen wij niet:
Als tijdens de intake of de behandeling blijkt dat uw klachten te zwaar of te complex zijn, verwijzen we u door naar een aanbieder die u wel de juiste zorg kan bieden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
  • Psychotische stoornis
  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid
  • Persoonlijkheidsstoornis

Twijfelt u of u bij ons aan het goede adres bent? Neem vooral contact op om te overleggen.