Groepen

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT in klein groepsverband)

Wat is Mindfulness?
In de huidige maatschappij bestaat de trend om te weinig tijd te nemen om wat we dagelijks meemaken ook werkelijk bewust te ervaren. Mindfulness gaat over aandacht. Het betekent simpelweg: bewust zijn van de huidige ervaring. Door vaker uw aandacht te sturen, leert u afstand te nemen van de spinsels in uw hoofd en u te verbinden met hoe het leven zich nu aan u voordoet. Met als resultaat dat u zich beter kunt concentreren, gemakkelijker en beter kan ontspannen en uw hoofd wordt rustiger.

Anders omgaan met klachten
U leert op juist moeilijke momenten om te gaan met alles wat zich maar aandient, uzelf en anderen beter te accepteren zoals ze zijn. U leert keuzemogelijkheden te herkennen en daarmee te voorkomen dat u terugvalt in oude, vaak negatieve (denk) patronen. Onze natuurlijke neiging is om nare gevoelens en gedachten weg te drukken of te willen beheersen. Juist deze neiging speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en instandhouden van stress en psychische klachten.

De MBCT zoals aangeboden binnen Sie Psychologen is een 6-weekse praktische training (Kabat- Zinn). Wetenschappelijk onderzoek heeft de afgelopen jaren aangetoond dat Mindfulness onder andere effectief is bij:

  • Stress, onrust, werkdruk
  • Terugkerende of langdurige (chronische) pijn
  • Vermoeidheidsklachten, slaapproblemen
  • Terugvalpreventie bij depressieve- en angstklachten
  • Piekeren of negatief denken
  • Sociale angst
  • Burnout en overspannenheid

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) training
Mindfulness leert u door het uitvoeren van mindfulness-oefeningen. In de training worden dan ook verschillende meditatie-, yoga- en aandachtsoefeningen en bewustwordingsmethodieken geoefend. Het programma is gebaseerd op kennis en inzichten vanuit het Oosten en het Westen. Het programma is voor iedereen, iedereen kan het leren!
Na aanmelding krijgt u een individueel startgesprek. De groep bestaat uit max. 8 deelnemers. Er zijn 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. U  ontvangt een werkboek en audiobestanden om thuis tijdens de training zelf te oefenen. Gemiddeld wordt er 1 uur per dag besteed aan huiswerkoefeningen. Na afloop is er een individueel evaluatiegesprek.

De training wordt gegeven door MBCT gekwalificeerde psychologen, die zijn aangesloten bij de Vereniging Van Mindfulness (VVM).

Met een verwijzing van de huisarts, POH GGZ of medisch specialist met een GB GGZ indicatie komt u in aanmerking voor gehele vergoeding.

Vanaf heden wordt Mindfulness indien gewenst op individuele basis aangeboden binnen het behandeltraject.