Looptherapie

Looptherapie

Bewegen is goed voor je brein
Therapie en beweging hoeven elkaar niet uit te sluiten! Naast het feit dat beweging een beproefd concept is om depressies, angsten, slaapproblemen en gewichtstoename te bestrijden, biedt de combinatie met therapie een specifiek ander voordeel. Lopen is een succesvolle manier om aan preventie van negatieve psychische kwalen te werken.

In de VS werd looptherapie jaren terug geïntroduceerd en onderzocht. Mensen met depressieve klachten gingen samen met de therapeut buiten lopen en praten. Uit onderzoek van de universiteit van North Wales, (2010) bleek dat de positieve uitkomsten van therapie versterkt kunnen worden door beweging. Algehele stemmingsverbetering, afname van stress en een toename van creatief denken werd aangetoond.

Beweging resulteert in toename van dopamine in het brein (waardoor je je goed voelt) en verlaagt het negatief stresshormoon in het lichaam. Wanneer wij bewegen neemt de activiteit in de linker hersenhelft af en in de rechterhelft toe. Met als gevolg toename van de creatieve inzichten. Voorts bleek dat de natuur spanning onderdrukt en ons centrale zenuwstelsel helpt te ontspannen. Mensen die bewegen in een natuurlijke omgeving vertonen minder agressie en depressiviteit dan mensen die bewegen in een bebouwde omgeving.

Je hoeft niet hard te lopen om je beter te voelen. Beweging kan bijdragen om psychische klachten te voorkomen en te bestrijden. Bij tijdige signalering zijn de positieve effecten doorgaans sneller te verwachten.

Binnen Sie Psychologen wordt samen met uw therapeut gekeken of looptherapie een geschikt onderdeel van uw behandeltraject kan zijn.