Opbouw behandeling

Opbouw behandeling

Hieronder vertellen we in het kort hoe u zich moet aanmelden en wat u kan verwachten.

Aanmelden
Wat u nodig heeft om u aan te melden is een verwijsbrief van de huisarts. In de verwijsbrief staat de diagnose en of u wordt verwezen voor een korte of langdurende behandeling. Heeft u al een verwijsbrief? Vul dan graag het aanmeldformulier in en neem telefonisch contact op voor het maken van een afspraak.

Screening
We proberen binnen één week na aanmelding contact met u op te nemen voor een korte screening. We bespreken dan de reden van aanmelding, hoe de klachten zijn ontstaan en wat u er al aan hebt gedaan. Ook ontvangt u hierbij informatie over de wachttijden en de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Op basis van dit gesprek gaan we na of een behandeling bij Sie Psychologen bij u past. Zo zorgen we dat u zo snel mogelijk start met de best passende hulp. Als we denken dat we u een passende behandeling kunnen bieden, plannen we een intakegesprek.
Tot het eerste gesprek blijft de verwijzende behandeld (huis)arts verantwoordelijk voor de zorg. Verslechterd uw situatie of maakt u zich zorgen neem dan contact op met de arts die u heeft verwezen.

Intake
Ieder behandeltraject begint met een intakegesprek. Zo krijgen we een beter beeld van uw situatie. We zullen met u bespreken of het intakegesprek op onze locatie of online is.
In dit intakegesprek wordt uw probleem zo helder mogelijk in kaart gebracht. Daarbij gebruiken we ook vragenlijsten, die u thuis invult. Zo krijgen we een beter beeld van uw situatie.
Tijdens de intake, het 1e gesprek, worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding. De intake duurt 45 min directe tijd en 15 min indirecte tijd. Soms wordt er meer tijd of een dubbel consult gebruikt voor de intake.

Een goede match
Het eerste gesprek is natuurlijk ook een kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet bij u past – u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar. Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij ons en bij haar in behandeling wilt. Mocht de match niet aanwezig zijn, dan zullen we gezamenlijk een oplossing vinden.

Behandelplan
In het 2e gesprek wordt het behandelplan samen met u opgesteld. In dat plan staat duidelijk omschreven wat uw hulpvraag is, wat het doel van uw behandeling is, welke behandeling gezamenlijk gekozen wordt en een inschatting van het aantal benodigde behandelsessies. Met uw instemming dient dit plan als leidraad voor de behandeling.

Bij de aanmelding gaat u akkoord met de voorwaarden van Sie Psychologen. Neemt u deze zorgvuldig door, daar staat aangegeven dat u vooraf toestemming verleent aan Sie Psychologen om uw huisarts beknopt te informeren over het opgestelde behandelplan en de afsluitbrief na afronden van de behandeling.

Behandeling
De aanpak is gestructureerd, pragmatisch en oplossingsgericht van aard. Afhankelijk van de uw klachten bestaat  een behandeling uit een kortdurend traject (maximaal 12 sessies of 540 minuten). Daarbij wordt vaak een huiswerkopdracht meegegeven. Ter ondersteuning van de behandeling kunnen hierbij ook e-Health modules (online behandelprogramma’s) worden toegepast. Hiermee kan u in u in eigen omgeving, op de momenten die u het beste uitkomen, aan de slag. Een actieve houding van de cliënt(e) is een pre. Er wordt klachtengericht gewerkt met inzicht naar het verleden. De basis voor de behandeling ligt in het hier en nu.

We zullen met u bespreken of de behandeling (deels) via beeldbellen of op onze locatie plaatsvindt.

Uw omgeving
Wilt u een naaste (familie, vriend, etc.) meenemen naar de intake of een therapiegesprek? Dat is zeker mogelijk. De behandelaar zal dit ook altijd aan u voorstellen.

Tussentijdse evaluatie
De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd, zo nodig ook weer met een korte vragenlijst. Zo is de behandeling nooit langer dan nodig. Indien gewenst kan er ook tussendoor contact zijn met uw verwijzer. Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.

Einde behandeling
Een behandeling sluiten we altijd in overleg met u af. In de laatste sessie kijken we evaluerend terug en worden mogelijke vervolgstappen besproken. We toetsen het resultaat met een korte vragenlijst. Daarnaast willen we van u leren en vragen we u een tevredenheidslijst in te vullen. In de afronding besteden we ook aandacht aan terugvalpreventie, zodat het ook na de behandeling goed met u blijft gaan. En natuurlijk proberen we hierbij zoveel mogelijk de belangrijke mensen uit uw omgeving te betrekken.

Met uw toestemming wordt tenslotte een kopie van een kort eindverslag naar uw huisarts gestuurd. Als een vervolgbehandeling nodig is ontvangt uw (huisarts) verwijzer hierover een gericht vervolgadvies, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Algemene voorwaarden
Bij de aanmelding gaat u akkoord met de voorwaarden van Sie Psychologen. Neemt u deze zorgvuldig door, daar staat aangegeven dat u vooraf toestemming verleent aan Sie Psychologen om uw huisarts beknopt te informeren over het opgestelde behandelplan en de afsluitbrief na afronden van de behandeling.