Wachttijdinformatie

Wachttijdinformatie

Update: 25 sep, 2023

De gemiddelde wachttijd is 2-5 weken.

Bij de aanmelding wordt er op basis van de gegevens en wensen een match gemaakt met een behandelaar en vervolgens een afspraak gemaakt voor de intake.

Als de wachttijd voor u te lang is kan u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachttijdbemiddeling bij een andere zorgaanbieder. Indien u urgente hulp nodig heeft tijdens de wachttijd, dan kan eventueel de praktijkondersteuner (POH GGZ) van de huisarts ter overbrugging ingezet worden. Tijdens de wachttijd verwijzen wij u ook naar de link “Zelfhulp & info” op onze website. U vindt daar informatie / tips m.b.t. specifieke problematiek en behandeling zoals u die kan verwachten binnen de basis GGZ (o.a. SOLK, Depressie, EMDR, CGT, PTSS) en tevens algemene informatie over de basis GGZ. Hierbij staat ook belangrijke informatie over het verschil tussen de basis- en de SGGZ.

De wachttijd voor de verschillende diagnosegroepen verschilt niet. Er kan een verschil ontstaan tussen de behandelwachttijd, zoals vermeld op de website, en de werkelijke behandelwachttijd. Factoren die uw behandelwachttijd kunnen beinvloeden zijn:

  • voorkeur voor een specifieke behandelaar
  • voorkeur voor een specifieke locatie
  • toename in het aantal aanmeldingen voor een specifieke behandeling
  • intake geeft een ander klachtbeeld en/of andere hulpvraag te zien dan de aanmeldingsklacht

Wij maken geen onderscheid in wachttijd tussen de verschillende zorgverzekeraars. Gemiddeld geldt voor een ieder dezelfde wachttijd onafhankelijk van de zorgverzekeraar.

De maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) zijn, dat binnen 4 weken vanaf uw eerste contact een intake gesprek plaatsvindt, en binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling start. Bij Sie Psychologen is alleen een wachttijd voor de aanmelding en geen wachttijd tussen intake en behandeling. Na het intakegesprek wordt direct een volgende afspraak ingepland voor het eerste behandelgesprek, in veel situaties is dat ook met dezelfde behandelaar als waarmee u het intakegesprek heeft gevoerd.