Wachttijdinformatie

Wachttijdinformatie

Update: 27 mei, 2024

De gemiddelde wachttijd is tussen de 9-12 weken, hetgeen specifiek het volgende inhoudt.

  • Aanmeldingswachttijd (tijd tussen aanmelding en intake): 9-12 weken
  • Behandelingswachttijd (tijd tussen intake en start behandeling): 2 weken

Bij de aanmelding wordt er op basis van de gegevens en wensen een match gemaakt met een behandelaar en vervolgens een afspraak gemaakt voor de intake.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Indien u urgente hulp nodig heeft tijdens de wachttijd, dan kan eventueel de praktijkondersteuner (POH GGZ) van de huisarts ter overbrugging ingezet worden. Tijdens de wachttijd verwijzen wij u ook naar de link “Zelfhulp & info” op onze website. U vindt daar informatie / tips m.b.t. specifieke problematiek en behandeling zoals u die kan verwachten binnen de basis GGZ (o.a. SOLK, Depressie, EMDR, CGT, PTSS) en tevens algemene informatie over de basis GGZ. Hierbij staat ook belangrijke informatie over het verschil tussen de basis- en de SGGZ.

De wachttijd voor de verschillende diagnosegroepen verschilt niet. Er kan een verschil ontstaan tussen de behandelwachttijd, zoals vermeld op de website, en de werkelijke behandelwachttijd. Factoren die uw behandelwachttijd kunnen beinvloeden zijn:

  • voorkeur voor een specifieke behandelaar
  • toename in het aantal aanmeldingen voor een specifieke behandeling
  • intake geeft een ander klachtbeeld en/of andere hulpvraag te zien dan de aanmeldingsklacht

Wij maken geen onderscheid in wachttijd tussen de verschillende zorgverzekeraars. Gemiddeld geldt voor een ieder dezelfde wachttijd onafhankelijk van de zorgverzekeraar.

Bij Sie Psychologen is alleen een wachttijd voor de aanmelding en geen wachttijd tussen intake en behandeling. Na het intakegesprek wordt direct een volgende afspraak ingepland voor het eerste behandelgesprek, in veel situaties is dat ook met dezelfde behandelaar als waarmee u het intakegesprek heeft gevoerd.