Familie en naasten

Familie en naasten

Algemeen
Als familielid of andere naastbetrokkene van een cliënt van Sie Psychologen bent u een belangrijk onderdeel van het sociale netwerk van de cliënt. U bent in veel situaties voor ons een belangrijke partner in de hulpverlening. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking tussen cliënt, therapeut en familie bijdraagt aan een betere behandeling. Het kan bovendien het herstel van de cliënt versnellen.

Informatie en advies voor familie, naasten en mantelzorgers
Heeft u vragen die in relatie staan tot de zorg voor iemand met psychische problemen, bent u op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via telefoon 06 52 62 00 75 of mail naar info@sie.zorgring.nl. Wij staan u graag te woord en helpen u op weg bij het vinden van de juiste ondersteuning. Samen bekijken wij welke ondersteuning er is voor uw situatie en welke het beste bij u past.

Suggesties en klachten
Een goede samenwerking tussen cliënt, therapeut en familie/naasten draagt bij aan een betere behandeling. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij met u of uw familielid omgaan of dat de behandeling anders loopt dan u verwacht. Suggesties en klachten om onze zorg nog beter op uw wensen af te stemmen, horen wij graag. Wij raden u aan om dit, indien mogelijk, eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing.