Afspraken

Afspraken

Afspraak maken
Als u zich wilt aanmelden voor een behandeling, neem dan telefonisch contact met ons op. Dan maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Klik hier voor de actuele wachttijden.

Afzeggen of verplaatsen van afspraken
Wij willen de wachttijd zo kort mogelijk houden. Daarom willen wij de beschikbare tijd van onze behandelaren zo goed mogelijk benutten. Ook willen wij onze zorg voor al onze cliënten toegankelijk houden. Daarvoor is een goede en strakke planning door ons secretariaat erg belangrijk.

Verhinderd?
Wanneer u een afspraak bij ons maakt, reserveren wij tijd voor u. Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren bij ons te melden. Voor afspraken op de maandag geldt dat deze uiterlijk de vrijdag ervoor om 10.00 uur geannuleerd dienen te zijn.

Voorbeelden:

  • In het geval van een weekend: als u een afspraak hebt op maandag om 14:00 uur en u bent verhinderd, dan kunt u dit tot uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 10:00 uur aan ons doorgeven.
  • In het geval van een doordeweekse dag: heeft u op vrijdag om 13:00 uur een afspraak, dan dient u dat 48 uur ervoor (woensdag) vóór 13:00 uur aan ons door te geven.

Een afspraak kunt u alleen afzeggen bij het secretariaat op de volgende manier:

  • Telefonisch (06-52620075 van ma-vr 09.00-12.30 uur) of
  • Per e-mail info@sie.zorgring.nl)

Wij hebben dan de gelegenheid om op het vrijgekomen tijdstip een andere cliënt in te plannen.

Afspraak te laat afgezegd?
Als de afspraak te laat wordt afgezegd, brengen wij annuleringskosten in rekening:

  • € 70,00 per keer bij een individuele behandeling of beeldbel-afspraak
    Hiervoor krijgt u van ons een ‘no- show factuur’. Deze factuur kunt u niet bij uw verzekeraar declareren en is dus voor uw eigen rekening.

Reden van afmelding
Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan overmacht. Als u zich moet afmelden vanwege (infectie)ziektes zoals griep, verkoudheid of coronagerelateerde klachten dan zien wij dit niet als overmacht. U dient de afspraak namelijk (zelfs op het laatste moment) om te zetten naar een afspraak via beeldbellen. Op deze manier kan de behandeling gewoon doorgaan en hoeven wij u geen factuur te sturen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat: 06-52620075.