Aanmelden

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden, gebruik dan graag het aanmeldformulier onderaan op deze webpagina.

Na aanmelding ontvangt u direct een automatische ontvangstbevestiging. Tevens is de praktijk via het secretariaat telefonisch en via e-mail bereikbaar

Tel: 06 52 62 00 75 – Op werkdagen tussen 9:00 – 12:00 uur:
E-mail: info@sie.zorgring.nl

Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook kan de POH van de huisarts uw verwijzing in orde maken. Uw verzekeringspas en een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient u mee te nemen naar het intakegesprek.

De aanmelding wordt binnen ons team besproken, waarbij gekeken wordt welke hulpverlener het best aansluit bij uw problematiek. Zodra dit bekend is en er zicht is op een plek, zal de betreffende hulpverlener contact met u opnemen voor het inplannen van de eerste afspraak.

De wachttijden zijn terug te vinden op de homepage van onze website en worden regelmatig bijgewerkt. Deze zijn indicatief; afhankelijk van de specifieke hulpvraag kunnen de wachttijden ook korter zijn.

contact

Aanmeldformulier

Bent u via de praktijk ondersteuner huisarts (POH GGZ) of via de huisarts digitaal doorverwezen?
Indien het antwoord op de vorige vraag nee is, bent u in het bezit van een verwijsbrief van de huisarts?
Geef hieronder een korte omschrijving van de klachten waarvoor u hulp zoekt. Mag maximaal 750 karakters bevatten.
Voorkeurslocatie: Als u ‘geen voorkeur’ van praktijklocatie aangeeft, kan er sneller een afspraak gemaakt worden.
Keuzedagen: Geef aan welke dagen u NIET beschikbaar bent.
Geeft u op grond van de wetgeving met betrekking tot privacy- en bescherming van persoonsgegevens toestemming tot verwerking van uw gegevens ten behoeve van uw behandeling? Meer informatie leest u in ons Privacy Policy.
Denk u aan zelfmoord? Bel dan naar het nummer 0800 0113 of chat met iemand van 113 op de website www.113.nl