Sie Psychologen logo

Bij Sie Psychologen staat een persoonlijke benadering voorop. Samen met de client werken wij aan een effectieve en snelle behandeling, waarbij kwaliteit en laagdrempeligheid voorop staan.

Wij maken gebruik van effectief bewezen behandelmethoden. De toegepaste technieken worden afgestemd op het klachtenbeeld, de persoonlijkheid en de wensen van de cliënt. Er wordt gewerkt op een pragmatische en oplossingsgerichte manier, waarbij het regisseren van gedachten, gedrag en/of emoties bij de cliënt centraal staan.

De praktijk biedt psychologische hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Het uitgangspunt bij de behandeling is altijd generalistisch en kortdurend van aard. Generalistisch betekent dat er met een brede blik wordt gekeken. Kortdurend d.w.z. tot max 12 sessies. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld, waarbij de doelen en hulpvraag geformuleerd worden, afgestemd op uw wensen en behoeften. We streven naar snel resultaat, waarbij u weer in staat bent om eigen regie terug te krijgen. Indien de problematiek te complex blijkt, wordt u in overleg altijd doorverwezen naar de SGGZ ( specialistische zorg ) of andere zorgaanbieders.

In samenwerking met RINO Amsterdam en GGZ Noord-Holland-Noord is Sie Psychologen een opleidingspraktijk voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Het team bestaat uit (GZ) psychologen, en psychotherapeuten, zodanig bevoegd om goede zorg te leveren. Er is een goede samenwerking met verwijzers in de regio en tevens met de andere discipline’s uit het gezondheidscentrum De Entree, zoals de huisartsen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en diëtisten.

Het laatste nieuws op 08-07-24

Mail ons, vul het aanmeldformulier in, of bel het secretariaat: 06 52 62 00 75

8 juli 2024
De wachttijd is tussen de 6-10 weken. Klik hier voor meer informatie

27 mei 2024 2 vacatures GZ en Master Psycholoog Meer informatie vindt u hier

Behandelvormen

 • Cognitieve Gedragstherapie; zie filmpje
 • Inzichtgevende Therapie;
 • EMDR; zie filmpje
 • E-Health; zie filmpje
 • ACT, Acceptance and Commitment Therapy;
 • Schemagerichte Therapie;
 • Mindfulness; zie filmpje
 • Oplossingsgerichte therapie;
 • Arbeidsgerelateerde hulpverlening;
 • Relatietherapie;
 • Seksuologie.

Wij bieden ook:

 • Ouderbegeleiding & Opvoedondersteuning
 • Behandeling voor achterblijvers van vermissing
 • Looptherapie
 • Ex-pat expertise (Engels)
 • Online behandeling
 • (Groep) behandeling bij identiteit/fase problematiek voor jong volwassenen (18-25 jr)
 • begeleiding voor (top) sporters