Klachtenregeling

Klachtenregeling

We werken uiterst zorgvuldig, toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of liever door een andere behandelaar geholpen wilt worden. Wij verzoeken u dan contact op te nemen met uw behandelaar en dit bespreekbaar te maken of (via email of telefonisch) contact op te nemen met de praktijk (via email of telefonisch) contact op te nemen met de praktijkhouder (info@sie.zorgring.nl / 06 52 62 00 75).
Mocht het niet lukken de problemen samen op te lossen, dan kunt u een klacht per mail indienen bij de manager. U zal dan worden uitgenodigd voor een gesprek met uw behandelaar samen met de praktijkhouder. Mocht dit niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht leiden, dan heeft u de mogelijkheid de beroepsvereniging te benaderen (waarbij uw behandelaar is aangesloten) voor een formele klachtenprocedure.

contact