Depressieklachten verminderen door mindfulness

Depressieklachten verminderen door mindfulness

Mindfulness (achtzaamheid) is een uitdrukking die afkomstig is uit het Engels. De oorsprong ligt in het boeddhisme. Om toe te werken naar mindfulness doet men onder andere meditatie en andere aandachtsoefeningen. Hoewel mindfulness wortels heeft in het boeddhisme veronderstelt men van beoefenaars geen kennis van het boeddhisme. Het verwijst naar:

  • mensen te leren meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten en emoties.
  • een vorm van meditatie waarin men bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment : bewuste aandacht.

Het wordt door therapeuten gebruikt ter bestrijding van piekeren, pijn of burn-out. Hoewel het geen middel tot het genezen van een depressie kan zijn, helpt het toch om bij stress een terugval in een depressie te voorkomen bij mensen die reeds eerder deze ziekte gehad hebben. Iemand die midden in een zware depressie zit kan er dus geen genezing van verwachten. Ook wordt het als vaardigheid aangeleerd bij de behandeling van met name chronische en recidiverende depressies, maar ook bij fobieën en chronische pijn.

Enkele misverstanden komen nog vaak voor. Mindfulness is geen vage dagdromerij. Een beoefenaar wordt juist, door de aandacht te vestigen op zijn eigen lichaam, ademhaling, zintuigen, gedachten en emoties, teruggebracht naar de realiteit. Mindfulness is evenmin een methode om nooit meer stress of angst te kennen, maar leert dat zulke gevoelens een onvermijdelijk deel van het leven zijn. Wel leert het je anders om te gaan met aangename en onaangename gebeurtenissen.

Daarnaast vormt mindfulness een essentieel element in de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, waaronder de acceptance and commitment therapy (ACT). Binnen deze gedragstherapieën wordt mindfulness op een minder strikte en meer pragmatische wijze toegepast.

VGZ mindfulness coach app
Onlangs heeft VGZ de gratis Mindfulness coach-app gelanceerd. Deze app helpt gebruikers beter om te gaan met stress en bevat oefeningen om zelfbewuster en ontspannen te worden. De app biedt een programma voor mindfulness in vijf weken, maar gebruikers kunnen ook losse ontspanningsoefeningen kiezen. Door aan te geven waar u bevindt en hoeveel tijd u heeft, vindt de app een geschikte oefening voor elk moment van de dag.

now-next