Aanmelden

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden, gebruik dan graag het aanmeldformulier onderaan op deze webpagina.

Na aanmelding ontvangt u direct een automatische ontvangstbevestiging. Tevens is de praktijk via het secretariaat telefonisch en via e-mail bereikbaar:

Tel: 06 52 62 00 75 – Op werkdagen tussen 9:00 – 12:00 uur
E-mail: info@sie.zorgring.nl

Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook kan de POH van de huisarts uw verwijzing in orde maken. Uw verzekeringspas en een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient u mee te nemen naar het intakegesprek.

De aanmelding wordt binnen ons team besproken, waarbij gekeken wordt welke hulpverlener het best aansluit bij uw problematiek. Zodra dit bekend is en er zicht is op een plek, zal de betreffende hulpverlener contact met u opnemen voor het inplannen van de eerste afspraak.

De wachttijden zijn terug te vinden op de homepage van onze website en worden regelmatig bijgewerkt. Deze zijn indicatief; afhankelijk van de specifieke hulpvraag kunnen de wachttijden ook korter zijn.

Annuleren van een afspraak
Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als u een afspraak niet kunt nakomen, dan dient u de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat we de gereserveerde tijd voor een andere behandeling kunnen gebruiken.
U kunt dit telefonisch of per mail bij het secretariaat met afmeldreden doen tot uiterlijk 48 uur, 2 werkdagen van tevoren. Als u de afspraak niet op tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
De kosten van de gereserveerde tijd worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Mocht u verhinderd zijn om op de praktijklokatie te komen, dan is een videobel consult of telefonisch consult mogelijk tijdens de gereserveerde tijd.

contact

Aanmeldformulier

Bent u via de praktijk ondersteuner huisarts (POH GGZ) of via de huisarts digitaal doorverwezen?
Indien het antwoord op de vorige vraag nee is, bent u in het bezit van een verwijsbrief van de huisarts?
Geef hieronder een korte omschrijving van de klachten waarvoor u hulp zoekt. Mag maximaal 750 karakters bevatten.
Voorkeurslocatie: Als u ‘geen voorkeur’ van praktijklocatie aangeeft, kan er sneller een afspraak gemaakt worden.
Keuzedagen: Geef aan welke dagen u NIET beschikbaar bent.
Geeft u op grond van de wetgeving met betrekking tot privacy- en bescherming van persoonsgegevens toestemming tot verwerking van uw gegevens ten behoeve van uw behandeling? Meer informatie leest u in ons Privacy Policy.
Denk je aan zelfmoord? Bel dan naar het nummer 0800 0113 of chat met iemand van 113 op de website www.113.nl