Bevestiging aanmelding

Bevestiging aanmelding

Dank voor uw aanmelding!

Uw aanmeldingsformulier is ingevuld en bij ons aangekomen.

De huidige wachttijd is ongeveer 12 weken. Wij werken dagelijks aan de verkorting van de wachttijd. U zal door uw behandelaar worden gemaild/gebeld voor een uitnodiging.
Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten (spam) ontvangt, blokkeren providers soms berichten die afkomstig zijn van afzenders waarvan het e-mailadres niet in uw adresboek staat. Voeg dan de adressen p.sie@zorgring.nl en info@sie.zorgring.nl toe aan uw adresboek, contacten of aan uw lijst met vertrouwde afzenders.

Geen bevestigingsmail ontvangen?

Als u geen bevestiging heeft ontvangen raden wij aan in uw spamfolder te kijken.
Een geldige verwijsbrief van de huisarts en een kopie ID graag meenemen naar de 1e afspraak. Heeft u geen verwijsbrief mee? Dan kan het intakegesprek voor eigen kosten komen. Het kan ook zijn dat uw huisarts of de POH reeds een digitale verwijzing naar ons heeft gestuurd.
Houdt u er rekening mee dat vanaf het 1e gesprek (de intake) het eigen risico wordt aangesproken bij vergoeding vanuit de basiszorg. Bij het 2e gesprek start de behandeling direct. Neemt u de informatie over vergoeding middels zorgpaketten goed door op de website, voordat u start met de behandeling.

Graag wijzen wij u er nog op dat een reeds gemaakte afspraak 48 uur (2 werkdagen) vooraf telefonisch/per mail geannuleerd kan worden. Wanneer u niet op uw afspraak verschijnt zonder tijdige afmelding behouden wij ons het recht voor een no-show tarief in rekening te brengen van 90,- euro. Wij kunnen de gereserveerde tijd dan niet meer voor een andere afspraak gebruiken.

Mocht u om welke reden dan ook toch afzien van een afspraak, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om ons daarover in te lichten? Dat kan via het mailadres info@sie.zorgring.nl. Wij zullen u dan van de lijst halen.

Hartelijk dank en met vriendelijk groet,
Sie Psychologen