Bevestiging aanmelding

Bevestiging aanmelding

Dank voor uw aanmelding!

Uw aanmeldingsformulier is ingevuld en bij ons aangekomen.

De huidige wachttijd is ongeveer 2-5 weken. Wij werken dagelijks aan de verkorting van de wachttijd. U zal door uw behandelaar worden gemaild/gebeld voor een uitnodiging.
Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten (spam) ontvangt, blokkeren providers soms berichten die afkomstig zijn van afzenders waarvan het e-mailadres niet in uw adresboek staat. Voeg dan de adressen p.sie@zorgring.nl en info@sie.zorgring.nl toe aan uw adresboek, contacten of aan uw lijst met vertrouwde afzenders.

Geen bevestigingsmail ontvangen?

Als u geen bevestiging heeft ontvangen raden wij aan in uw spamfolder te kijken.
Een geldige verwijsbrief van de huisarts en een kopie ID graag meenemen naar de 1e afspraak. Heeft u geen verwijsbrief mee? Dan kan het intakegesprek voor eigen kosten komen. Het kan ook zijn dat uw huisarts of de POH reeds een digitale verwijzing naar ons heeft gestuurd.
Houdt u er rekening mee dat vanaf het 1e gesprek (de intake) het eigen risico wordt aangesproken bij vergoeding vanuit de basiszorg. Bij het 2e gesprek start de behandeling direct. Neemt u de informatie over vergoeding middels zorgpaketten goed door op de website, voordat u start met de behandeling.

Graag wijzen wij u er nog op dat een reeds gemaakte afspraak 48 uur (2 werkdagen) vooraf telefonisch/per mail geannuleerd kan worden. Wanneer u niet op uw afspraak verschijnt zonder tijdige afmelding behouden wij ons het recht voor een no-show tarief in rekening te brengen van 90,- euro. Wij kunnen de gereserveerde tijd dan niet meer voor een andere afspraak gebruiken.

Mocht u om welke reden dan ook toch afzien van een afspraak, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om ons daarover in te lichten? Dat kan via het mailadres info@sie.zorgring.nl. Wij zullen u dan van de lijst halen.

Hartelijk dank en met vriendelijk groet,
Sie Psychologen